12/08/2015
Lượt xem: 1029

Thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí trong hoạt động đầu tư để phát triển bền vững

 

 

IDICO_-_Nguyen_Van_Dat_TGY
Ông Nguyễn Văn Đạt - TGĐ IDICO

Trong quá trình phát triển và trưởng thành, lĩnh vực đầu tư xây dựng luôn được xem là chiến lược phát triển và nhiệm vụ trọng tâm của TCty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO). Các dự án đầu tư đã tạo nền tảng phát triển bền vững, ổn định cũng như nâng cao thương hiệu và uy tín của TCty. Các chỉ tiêu về doanh thu, giá trị tổng tài sản và vốn chủ sở hữu không ngừng tăng cao. Trong đó năm 2010, doanh thu 6.697 tỷ đồng, năm 2014 là 6.864 tỷ đồng. Giá trị tổng tài sản năm 2010 là 8.468 tỷ đồng. Năm 2014 là 12.455 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu năm 2010 là 1.091 tỷ đồng và năm 2014 là 2.307 tỷ đồng.

Với phương châm đầu tư để phát triển, TCty IDICO đã đầu tư nhiều dự án lớn, đem lại hiệu quả. Tính đến nay, TCty IDICO đã và đang thực hiện đầu tư 45 dự án trong các lĩnh vực với giá trị đã thực hiện đầu tư trên 23.000 tỷ đồng gồm: các dự án khu công nghiệp với tổng diện tích trên 10.000ha; 4 dự án thủy điện với tổng công suất 332MW; 5 dự án giao thông theo hình thức BOT; 7 dự án cung cấp điện, cung cấp nước sạch và xử lý nước thải; 12 dự án nhà ở, khu đô thị...

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy TCty IDICO luôn quan tâm chỉ đạo sát sao công tác thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí trong hoạt động đầu tư, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo hoạt động đầu tư xây dựng mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp. Đảng ủy TCty IDICO ban hành nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu... đồng thời rà soát, sửa đổi và ban hành các văn bản quy định nhằm công khai, minh bạch và hạn chế tối đa các hiện tượng thất thoát, lãng phí có thể xảy ra.

Các nội dung về thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí luôn được đưa vào trong các cuộc họp của cấp ủy, sau Hội nghị đều ban hành Nghị quyết, Kết luận để lãnh đạo đối với từng lĩnh vực, đối với từng dự án cụ thể, trong đó đề ra các biện pháp thực hiện như kiên quyết đình, giãn, hoãn những dự án chưa thực sự cần thiết, hiệu quả đầu tư thấp; Thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra mọi trình tự thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật; Tăng cường trách nhiệm của các phòng ban, đơn vị trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế, dự toán công trình; Tăng cường quản lý chất lượng công trình... Chỉ đạo các đơn vị ban hành công khai các quy trình nghiệm thu thanh toán, nghiệm thu kỹ thuật,... đối với từng dự án cụ thể nhằm minh bạch hóa tất cả các bước để chống thất thoát, lãng phí.

Đảng ủy TCty IDICO quan tâm chú trọng đến đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Coi công tác cán bộ là một trong những biện pháp trọng yếu. Đội ngũ cán bộ làm công tác đầu tư được lựa chọn là những cán bộ có năng lực kinh nghiệm, trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm cao. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải phát huy vai trò tự giác, tiên phong, đi đầu trong việc gương mẫu "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Thường xuyên nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc, kiên quyết đấu tranh với các hành vi gây thất thoát, lãng phí, tiêu cực, tham nhũng trong đầu tư.

Trên cơ sở chỉ đạo, định hướng của Đảng ủy, TCty IDICO đã thực hiện tốt các quy trình đầu tư. Chú trọng từ các khâu lập và thẩm định dự án, thẩm định thiết kế kỹ thuật, lựa chọn các nhà thầu có năng lực tài chính, kinh nghiệm thi công để triển khai thực hiện các dự án. Bên cạnh đó, Đảng ủy và Ban lãnh đạo TCty cũng mạnh dạn áp dụng khoa học công nghệ mới, phương pháp tiên tiến trong thi công, đã tiết kiệm hàng tỷ đồng tại các dự án đã thực hiện đầu tư, tăng hiệu quả và uy tín cho TCty. Có thể kể đến một số công trình tiêu biểu: Thay đổi hình thức gia cố hạng mục đường hầm dẫn nước tại dự án thủy điện Đăk Mi 4 đã rút ngắn tiến độ thi công hạng mục được 6 tháng và tiết kiệm chi phí đầu tư gần 40 tỷ đồng; Điều chỉnh kết cấu Đập tràn nhà máy bậc dưới Đắk Mi 4b; nghiên cứu, điều chỉnh thiết kế và công nghệ thi công phần cọc móng tại công trình Khu nhà ở cao tầng Tân Phú IDICO để tiết giảm chi phí đầu tư, tăng hiệu quả dự án đã tiết kiệm được hơn 40 tỷ đồng (tương đương 50% chi phí cọc móng).

Thông qua các dự án đầu tư đảm bảo kiết kiệm nên đã phát huy tối đa hiệu quả của dự án sau đầu tư. Do vậy vốn chủ sở hữu của IDICO luôn tăng trưởng nhanh và bền vững, mang lại lợi nhuận, uy tín và thương hiệu cho doanh nghiệp. Đưa TCty IDICO ngày càng phát triển bền vững, ổn định.

Những bài học kinh nghiệm trong việc lãnh đạo của Đảng ủy IDICO đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản của doanh nghiệp sẽ tiếp tục được đúc rút, hoàn thiện hơn khi TCty IDICO chuyển đổi mô hình hoạt động sang Cty CP theo chủ trương của Đảng và Nhà nước trong thời gian tới.

 Nguyễn Văn Đạt

Ủy viên Thường vụ Đảng bộ Khối, Tổng giám đốc TCty IDICO
 

- Nguồn dukboxaydung.org.vn -