Tin tức

Sắp xếp theo:
Hiển thị:
18/03/2019
1897

Ngày 15/3/2019 tại Tp. Thái Bình, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Thái Bình IDICO (IDICO-TCC) được tổ chức với các nội dung như sau: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty...

15/03/2019
7225
Chiều ngày 14/3/19, Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức hội nghị nghe IDICO báo cáo về phương án sơ bộ quy hoạch chung Khu kinh tế Thái Bình...
11/02/2019
1973

Ngày 11/2/2019, Tổng công ty IDICO đã tổ chức buổi khai xuân và giao ban triển khai công tác sản xuất kinh doanh đầu năm 2019...