12/10/2021
Lượt xem: 3918

TIN VUI CHO CÁC CỔ ĐÔNG IDC TỪ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Sáng ngày 12/10/2021, Tổng công ty IDICO (HNX: IDC) đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 bằng hình thức trực tuyến. Đại hội đã thông qua các nội dung quan trọng mang lại nhiều lợi ích cho các cổ đông: điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh, tăng tỷ lệ chia cổ tức 2021, bầu thành viên HĐQT và các nội dung khác. Cụ thể:

Đại hội thông qua kế hoạch kinh doanh điều chỉnh: Tăng tổng doanh thu công ty mẹ năm 2021 từ 996 tỷ đồng lên 1.711,4 tỷ đồng; lãi sau thuế tăng từ 460,3 tỷ lên 1.032,3 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức năm 2021 cũng được tăng từ 10% lên 40%, gồm 30% tiền mặt và 10% cổ phiếu. 

Đại hội bỏ phiếu thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT với ông Vũ Quang Bảo và bầu bổ sung ông Nguyễn Duy làm Thành viên HĐQT mới được nhóm cổ đông sở hữu 10,19% vốn đề cử. Ông Nguyễn Duy sinh năm 1989 hiện là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Kova.

Và để tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu IDC, tạo sân chơi bình đẳng, minh bạch và chuyên nghiệp hơn nhằm thu hút dòng vốn ngoại; ĐHĐCĐ đã thông qua phương án điều chỉnh bỏ bớt các ngành nghề kinh doanh không cần thiết nhưng lại làm hạn chế nhà đầu tư nước ngoài để mở room ngoại và chuyển niêm yết cổ phiếu IDC sang sàn HoSE.

DAI_HOI_CO_DONG_BAT_THUONG_NAM_2021_1
Tin vui cho các Cổ đông IDC từ Đại hội cổ đông bất thường năm 2021. Ảnh: IDICO

Trong phần thảo luận của Đại hội, trả lời câu hỏi của các Cổ đông và chia sẻ về chiến lược phát triển của IDICO; Ông Đặng Chính Trung, Tổng giám đốc IDICO cho biết:

- IDICO sẽ tập trung vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi và chỉ giữ lại những đơn vị có thể kiểm soát. Điều này đồng nghĩa với việc IDICO tiến hành thoái vốn lĩnh vực ngoài ngành và những công ty không nắm quyền kiểm soát.

Thời gian qua, IDICO đã thoái toàn bộ 30% vốn vốn tại Công ty TNHH Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ cho Tổng công ty Viglacera, giá trị chuyển nhượng khoảng 350 tỷ đồng; Trước đó, IDICO cũng chuyển nhượng toàn bộ 26 triệu cổ phần, tương đương 26% vốn điều lệ tại Công ty CP Thủy điện Đăk Mi cho Tập đoàn Bitexco, giá trị thương vụ 520 tỷ đồng. Hoạt động thoái vốn này đem lại cho IDICO khoản lãi khoảng 525 tỷ đồng.

- IDICO cũng sẽ tập trung vào mục tiêu mở rộng diện tích khu công nghiệp; phát triển sản phẩm nhà xưởng, nhà kho cho thuê tại các khu công nghiệp, kết hợp với phát triển năng lượng mặt trời áp mái trên các nhà xưởng, nhà kho tạo nguồn thu ổn định lâu dài. Bên cạnh đó, IDICO cũng sẽ tập trung phát triển các khu dân cư, tiện ích, hạ tầng xã hội xung quanh các khu công nghiệp để phục vụ đời sống công nhân, người lao động, chuyên gia làm việc tại các khu công nghiệp; tạo ra hệ sinh thái phát triển bền vững xung quanh khu công nghiệp IDICO.

Hiện nay, IDICO đang có quỹ đất sạch khoảng 700ha đã giải phóng đền bù, 400 - 500 ha đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng sẵn sàng cho thuê. Mục tiêu trong 05 năm tới là mở rộng thêm quỹ đất khoảng 1.400ha, cho thuê được 1ha thì sẽ phát triển thêm 2ha. IDICO sẽ lựa chọn các khu công nghiệp có vị trí chiến lược để có khả năng thu hút đầu tư cao, tránh rủi ro và hạn chế cạnh tranh với các khu công nghiệp khác tại Việt Nam.

Chia sẻ thêm về kết quả kinh doanh, Tổng giám đốc cho biết, lũy kế 9 tháng năm 2021, IDICO đã cho thuê được 85ha/140ha kế hoạch năm. Ngoài ra, để gia tăng giá trị cho Cổ đông, trong vòng 5-7 năm tới, IDICO sẽ nghiên cứu hạch toán các khoản doanh thu nhận trước của các Nhà đầu tư thuê đất vào khoản doanh thu một lần thay vì phân bổ 50 năm đối với các khu công nghiệp đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. IDICO cũng đặt mục tiêu duy trì mức chia cổ tức bằng cổ phiếu và tiền mặt từ 30%-45% trong vòng 5-7 năm tới.

- Tổng công ty IDICO -CTCP -