05/08/2019
Lượt xem: 5373

Tổ chức thành công Hội nghị Cụm nhà chung cư IDICO Tân Phú

Mới đây, UBND Phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú đã tổ chức thành công Hội nghị Cụm nhà chung cư IDICO Tân Phú, với sự chủ trì Hội nghị của Bà Trịnh Thị Mỹ Dung - Chủ tịch UBND phường và ông Trần Thanh Tâm - Phó CT UBND phường Hòa Thạnh cùng sự tham gia của đại diện của UBMTTQVN phường Hòa Thạnh; Phó Trưởng Công an Phường... và phía IDICO có ông Nguyễn Xuân Thắng - Trưởng Ban Quản lý D án Khu căn hộ cao tầng Tân Phú IDICO (Ban Quản lý Dự án IDICO) cùng 202 đại diện chủ sở hữu căn hộ tại Cụm chung cư IDICO Tân Phú.

1.Yoan_chY_tYa_chY_tri_Hoi_nghi_1

Hội nghị Cụm nhà chung cư IDICO Tân Phú  được thực hiện dưới sự chủ trì của UBND phường Hòa Thạnh.

Bà Trịnh Thị Mỹ Dung cho biết: Hội nghị Cụm nhà chung cư IDICO Tân Phú được thực hiện dưới sự chủ trì của UBND phường Hòa Thạnh, bởi 2 lần trước đó, Ban Quản lý Dự án IDICO đã thực hiện đầy đủ, theo đúng quy định của pháp luật về công tác tổ chức Hội nghị Nhà chung cư và căn cứ vào thực tế của toàn khu vực IDICO Tân Phú để tổ chức Hội nghị, tuy nhiên, cả 2 lần chỉ có khoảng 30% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao tham dự.

Vì vậy, theo Khoản 2 điều 13 Thông tư 02/2016/TT-BXD đã quy định: Hội nghị của tòa nhà chung cư phải có tối thiểu 75% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao tham dự.

Trường hợp triệu tập hội nghị lần đầu mà không đủ 75% thì triệu tập hội nghị lần thứ hai khi có tối thiểu 50% tham dự.

Triệu tập hội nghị lần thứ hai mà không có đủ số người tham dự thì chủ đầu tư đề nghị UBND cấp phường tổ chức hội nghị.

Do đó Ban Quản lý Dự án IDICO đã có Văn bản số 88/BC-BQL ngày 25/6/2019 đề nghị UBND phường tổ chức Hội nghị cụm nhà chung cư năm 2019 theo quy định của pháp luật hiện hành.

2.Hoi_nghi_Tan_phu_-_bau_ban_Quan_tri

Hội nghị đã bầu ra Ban Quản trị nhiệm kỳ 2019-2022; đồng thời thông qua các văn kiện, quy chế và các nội dung quan trọng theo Thông tư 02/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng
và Luật nhà ở số 65/2014/QH13 của Quốc hội.

Sau hơn 4 giờ làm việc nghiêm túc theo quy định của pháp luật, Hội nghị đã thông qua các các văn kiện, quy chế và các nội dung quan trọng: Bầu Ban Quản trị Cụm nhà chung cư IDICO Tân Phú nhiệm kỳ 2019 - 2022; Quy chế họp hội nghị cụm nhà chung cư gồm quy chế họp lần đầu, họp thường niên và họp bất thường; Quy chế bầu Ban Quản trị cụm nhà chung cư, số lượng, danh sách các thành viên Ban Quản trị; Sửa đổi bổ sung nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư; Dự thảo Quy chế hoạt động và thu chi tài chính của Ban Quản trị, các nội dung bắt buộc khác theo quy định của pháp luật hiện hành…

100% số chủ sở hữu, đại diện chủ sở hữu tham dự Hội nghị đồng ý thông qua Quy chế họp Hội nghị Cụm nhà chung cư; Quy chế Bầu Ban Quản trị; Quy chế thu, chi của Ban Quản trị; Nội quy quản lý vận hành nhà chung cư.

98,5% đại biểu thông qua Quy chế hoạt động của Ban Quản trị.

3.Ban_quan_trY_mYi_HYi_nghY_Tan_phu_IDICO

 Ban Quản trị Cụm nhà chung cư IDICO Tân Phú nhận nhiệm vụ trước Hội nghị.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu độc lập dưới sự giám sát của các bên, Hội nghị đã bầu ra Ban Quản trị cụm nhà chung cư IDICO gồm 9 thành viên.

Ban Quản trị Cụm nhà chung cư IDICO Tân Phú có 1 Trưởng ban, 3 Phó ban và 5 Ủy viên. Ông Nguyễn Hải Nam được tín nhiệm giao làm Trưởng Ban Quản trị.

Trước đó, danh sách các ứng viên tham gia vào Ban Quản trị đã được niêm yết công khai và thông báo đến toàn thể cư dân nhằm đảm bảo việc thực hiện bầu cử dân chủ, công khai và minh bạch.

Sau hội nghị này, Ban Quản trị cùng Đơn vị quản lý vận hành tòa nhà khẩn trương triển khai các thủ tục cần thiết để kiện toàn công tác tổ chức và đảm bảo tiếp tục vận hành ổn định Cụm nhà Chung cư IDICO Tân Phú.

4.cY_dan_IDICO_phat_bieu_y_kien

Cư dân IDICO Tân Phú bày tỏ sự tin tưởng vào Ban Quản trị - những người do mình bầu ra.

Việc bầu ra Ban Quản trị Cụm nhà chung cư IDICO Tân Phú với đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của pháp luật, giúp tiếp nhận công tác quản lý vận hành và quỹ bảo trì từ chủ đầu tư, cư dân sẽ được đảm bảo quyền lợi hợp pháp thông qua những người đại diện do chính mình bầu ra. Thành viên Ban Quản trị được lựa chọn là những người có năng lực, kinh nghiệm và sự tâm huyết, nhiệt tình sẽ góp phần xây dựng cộng đồng IDICO Tân Phú có môi trường sống tiện nghị, an lành và hạnh phúc.

- Tổng công ty IDICO-CTCP -